"Görevimizi yaparken; kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kimselerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden ve ya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar. Fakat efendileri de olmadı."


MOLIERAC

Av.Aykut Tong Hukuk Bürosu bu Websayfası altında yapılmakta olan hukuki açıklamaların genel hukuk kurallarına ait sınırlı kültürel bilgiler olduğunu, bir insanın yaşayabileceği her olayın farklı hukuki kalıplarda tanımlanabileceğini ve burada yapılan açıklamaların, büromuzca desteklenmiş bir özel hukuki incelemeye dayanmadıkça yanılgıya düşürülme ve hak kaybetme iddiasına dayanak yapılamayacağına uyarmaktadır. Sitenin ziyaret edilmesi halinde kullanıcıların tesbit ve tescil edilmediklerini, yazışma yapılması halinde ise elde olunabilecek elektronik adres ve kimlik bilgilerinin kendi özel arşivi dışında yer almayacağını garanti eder.